Ambasadori zemalja ?lanica Upravnog odbora Ve?a za sprovo?enje mira ocenili su u Sarajevu da je situacija u Federaciji BiH ozbiljna i da se pogoršava.

Kako je re?eno, stend baj aranžman koji je postignut izme?u Me?unarodnog monetarnog fonda i vlasti BiH predstavlja najodrživiji odgovor na sve lošiju situaciju.Weiterlesen...