Privredna komora Beograda, Turisti?ka organizacija Beograda i Skupština grada pokre?u projekat unapre?enja turisti?ke ponude Beograda. Tema je Skadarlija.

Boemska ?etvrt "Skadarlija" treba da dobije autenti?an izgled iz 19. veka, iz vremena pesnika ?ure Jakši?a, kako bi postala atraktivna turisti?ka destinacija. Dejan Veselinov iz Turisti?ke organizacije Beograda govorio je u Vestima B92 o planovima za Skadarliju.Weiterlesen...