800 hiljada ?aka i studenata ostalo je bez u?ionica posle zemljotresa u ?ileu. Neobi?na mesta, poput školskih autobusa i zgrada policije postala su u?ionice.

Za razliku od svojih školskih drugara, ?aci "Mis Sonidos" škole za jezike, ?asove imaju u školskim autobusima. Pet autobusa koriste za nastavu, jedan kao kupatilo, a jedan je predvi?en za nastavnike.Weiterlesen...