Ministar energetike Petar Škundri? kaže da potvr?eni gubitak NIS-a ne?e uticati na realizaciju ugovora sa "Gaspromom" po kojem 51 odsto akcija pripada Rusima.

Kompanija "Ernst end Jang", nakon specijalne revizije, utvrdila da je NIS u 2008. godini imao gubitak od osam milijardi dinara."Država nema obaveze jer kada je prodavala 51 odsto NIS-a, stavila na uvid sve relevantne ?injenice i Gasprom je bio upoznat u kakvom je u stanju NIS do tog trenutka bio", objašnjava Škundri?.Weiterlesen...