Ministar energetike Srbije Petar Škundri? izjavio je da se ne razmatra produžavanje zabrane uvoza naftnih derivata posle 31. decembra 2010. godine.

"Nije bilo ni razmišljanja, ni rasprave o tome", kazao je Škundri? novinarima na Naftnom forumu koji organizuju Energetska zajednica jugoisto?ne Evrope i Me?unarodna agencija za energetiku. Ministar energetike je kazao da su po?ele tehni?ke pripreme da bi se stvorili uslovi da tržište naftnih derivata bude ure?eno nakon liberalizacije.Weiterlesen...