Do kraja godine cena gasa se ne?e menjati,a postoji mogu?nost da posle Nove godine taj energent pojeftini za sve potroša?e, kaže ministar energetike.

Ministar rudarstava i energetike Petar Škundri? je odgovaraju?i na pitanje poslanika Demohriš?anske stranke Srbije Vladana Bati?a, rekao da je nova cena gasa odre?ena 15. oktobra prošle godine i da se stalno prenebregava da je industrija dobila gas po nižoj ceni "zbog ?ega su proizvedeni gubici u Srbijagasu".Weiterlesen...