Ministar rudarstva Petar Škundri? kaže da nije u sukobu interesa i da ?e prihvatiti svaku odluku Odbora za rešavanje o sukobu interesa zasnovanu na zakonu.

Škundri? je rekao da informacija u vezi sa njegovim imenovinanjem za predsednika Skupštine akcionara Naftne industrije Srbije koja je iz vlade poslata Odboru nije bila dovoljno precizna i ta?na, i da ?e vlada uputiti Odboru novu informaciju sa svim relevatnim ?injenicama.Weiterlesen...