Ministar energetike Petar Škundri? najavio da ?e se do kraja meseca doneti novu uredbu o cenama derivata, ali da ?e cene zavisiti i od Ministarstva finansija.

Ministarstvo energetike ?e, pored zahteva da se za 10 odsto pove?a akciza na te?ni naftni gas i za toliko smanji namet na benzine, do kraja meseca doneti i novu uredbu o cenama derivata, izjavio je ministar energetike Petar Škundri?. Da li ?e, me?utim, državna zahvatanja u ceni goriva biti nešto niža, zavisi?e isklju?ivo od Ministarstva finansija.Weiterlesen...