Za pove?anje energetske efikasnosti u Srbiji potrebno je uvo?enje energetskog menadžmenta u potrošnji energije,kaže ministar energetike Petar Škundri?.

"Kroz imenovanje osoba zaduženih da vode ra?una o racionalnoj upotrebi energije i uvo?enje sistema obavezuju?eg izveštavanja o potrošnji energije planiramo da ostvarimo zna?ajne uštede na ovom polju", naveo je Škundir?.Weiterlesen...