Odbor za rešavanje o sukobu interesa pokrenu?e postupak protiv ministra energetike Petra Škundri?a jer obavlja i funkciju predsednika Skupštine akcionara NIS-a.

Republi?ki odbor je doneo ovakvu odluku posle dugotrajne i mukotrpne provere da li postoji nekakav interni propis koji bi jednom ?oveku omogu?io da istovremeno obavlja sukobljene funkcije i sam "sebi bude nadležni ministar", piše "Blic".Weiterlesen...