O?ekuje se da struja po?etkom naredne godine poskupi do 10 odsto, ali datum poskupljenja još nije odre?en, izjavio je državni sekretar Dušan Mraki?.

Što se ti?e cene gasa, državni sekretar u Ministarstvu energetike Dušan Mraki? Mraki? je rekao da se razmatraju zahtevi za pojeftinjenjem."U prvoj polovini januara zna?emo ta?no da li ?e do?i do pojeftinjenja gasa ili ne", rekao je Mraki?.Weiterlesen...