Upravni odbor Toplane u Valjevu zatražio je pove?anje cene grejanja za 15 odsto zbog rasta troškova mazuta.

Kako su javili lokalni elektronski mediji, taj zahtev stru?na komisija Gradske uprave još nije razmatrala. Direktor Toplane Dragan Despotovi? kazao je da bi ra?un tog komunalnog preduze?a mogao da bude blokiran zbog duga Naftnoj industriji Srbije (NIS) od 3,5 miliona dinara.Weiterlesen...