Na dvodnevnoj sednici Skupštine akcionara "Metals-Banke" Novi Sad, usvojeni su Izveštaj o poslovanju banke, Godišnji ra?un i Izveštaj spoljnog revizora za 2008.

Donete su odluke o pokri?u ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala banke, kao i odluka o izdavanju obi?nih akcija bez javne ponude radi pokri?a gubitka i po tom osnovu zamene akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti. Akcionari su doneli Odluku o izdavanju obi?nih akcija emisije radi pove?anja osnovnog kapitala.Weiterlesen...