Skupština Srbije po?ela je raspravu o izboru Nevene Petruši?, sadašnje dekanke Pravnog fakulteta u Nišu, za poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Predlog da se Nevena Petruši? izabere za poverenika za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja na predlog Demokratske stranke. Prema Zakonu o zabrani diskriminacije, Skupština Srbije trebalo je do 1. marta da izabere poverenika.Weiterlesen...