Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad a po?etak sednice iskoristili su da od predstavnika Vlade zatraže razna obaveštenja.

Poslanici zatim treba da nastave razmatranje amandmana koji su podneti na Predlog zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, kojim se ure?uju prava i obaveze gra?ana i insititucija kompletnog sistema odbrane u toj oblasti. Skupština je raspravu u pojedinostima o tom aktu zapo?ela ju?e, a u njenom dosadašnjem toku razmotrila je nešto više od polovine podnetih amandmana.Weiterlesen...