Skupština akcionara Naftne industrije Srbije izabrala je novi Upravni odbor kompanije ?iji je predsednik Dmitrij Mališev.

U sastavu UO su pored ruskih stru?njaka, potpredsednik Demokratske stranke Dušan Petrovi?, Nikola Martinovi?, savetnik generalnog direktora NIS i Danica Draškovi?. Na vanrednoj sednici, Upravni odbor i Skupština akcionara NIS-a danas je odobrio Plan pove?anja efikasnosti kompanije.Weiterlesen...