Skupština Srbije nastavi?e danas sednicu razmatranjem kadrovskih rešenja u savetima dve državne agencije.

Poslanici treba da razmotre kadrovška rešenja u Savetu Republi?ke agencije za poštanske usluge i Savetu Republi?ke radiodifuzne agencije, kao i prestanak sudijske dužnosti na predlog Odbora za pravosu?e i upravu.Weiterlesen...