Na predlog poslanika vladaju?e ve?ine, premijer i pojedini ministri u ?etvrtak ?e tri sata odgovarati na poslani?ka pitanja.

Opozicija nije zadovoljna ponu?enim rešenjem i traži sednicu na kojoj ?e se raspravljati o merama Vlade u spre?avanju efekata ekonomske krize. Pojedine opozicione partije ve? najavljuju da u danu za postavljanje pitanja Vladi ne?e u?estvovati.Weiterlesen...