Skupština je završila na?elnu raspravu o svih 37 ta?aka dnevnog reda, a rad ?e nastaviti u utorak, kada ?e po?eti rasprava o amandmanima na predložene zakone.

Poslanici su danas završili raspravu o listi kandidata za izbor jednog ?lana Saveta Republi?ke radiodifuzne agencije (RRA), predlogu za izbor zamenika Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti, kao i o zahtevu za razrešenje funkcije ?lana Zdravstvenog saveta Srbije.Weiterlesen...