Slova?ka je spremna da primi na izdržavanje kazne zatvora Veselina Šljivan?anina, osu?enog u Hagu na 17 godina zatvora zbog slu?aja Ov?ara iz 1991. godine.

Me?unarodni sud za ratne zlo?ine u bivšoj Jugoslaviji zatražio je od Slova?ke da na osnovu sporazuma sa UN-omomogu?i Šljivan?aninu izdržavanje kazne u Slova?koj. Regionalni sud sada treba da odlu?i o priznanju presude Haškog tribunala", kazala je televiziji Markiza slova?ka ministarka pravde Vjera Petrikova.Weiterlesen...