Potpredsednik Vlade Mla?an Dinki? potpisao je danas u Istanbulu Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom koji ?e po?eti da se primenjuje od 1. januara 2010.

Na Ekonomskom samitu u Istanbulu, koji je ove godine okupio predstavnike 138 zemalja iz ?itavog sveta, za nas je najvažniji doga?aj bio potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini izme?u Srbije i Turske koji ?e po?eti da se primenjuje od 1. januara 2010. po modelu asimetri?ne liberalizacije trgovine u korist srpske strane, saopštilo je Ministarstvo ekonomije.Weiterlesen...