Slova?ka ?e nastaviti da pruža razvojnu pomo? Srbiji, bez obzira na to što se i sama suo?ava sa posledicama svetske ekonomske krize.

To je izjavio je u Novom Sadu ambasador Slova?ke Igor Furdik. Furdik se u Novom Sadu sastao sa potpredsednikom Skupštine Vojvodine Martinom Zlohom.Weiterlesen...