Svih sedam kandidata u kampanji pred predsedni?ke izbore 21. marta u Slova?koj podržava ?vrst stav slova?ke vlade da ne prizna nezavisnost Kosova.

U redovnoj anketi informativne slova?ke televizije TA3, u kojoj kandidati odgovaraju na pitanja koja mogu da budu presudna za Slovake pri odlu?ivanju za koga ?e glasati, sedmoro kandidata podržalo je odluku i obrazloženje slova?ke vlade da je nezavisno Kosovo nastalo u suprotnosti sa me?unarodnim pravom.Weiterlesen...