Predlog evropskog komesara Olija Rena za rešenje slovena?ko-hrvatskog grani?nog spora nije prihvatljiv za Sloveniju, javljaju tamošnji mediji.

Slovena?ki zahtev je da se pitanje granice na kopnu, granice na moru i teritorijalnog kontakta sa otvorenim morem rešavaju na istim principima, me?u kojima mora biti i princip pravednosti.Weiterlesen...