Vlada Slovenije se izjasnila za referendum o arbitražnom sporazumu sa Hrvatskom o granici, na kom ?e gra?ani re?i da li pristaju da ga parlament ratifikuje.

"Pošto se radi o važnom pitanju, vlada smatra da je primereno dobiti mišljenje gra?ana da li takav sporazum treba ratifikovati", istakao je ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar, naglašavaju?i da ?e, uprkos savetodavnom karakteru referenduma, "vlada u celosti poštovati njegov ishod".Weiterlesen...