Poslednje istraživanje revizijske ku?e "KPMG Internešnal" pokazalo je da je Slovenija na prvom mestu me?u 86 država koje imaju najviše poreze.

?ak 54,9 odsto prihoda zara?enih u Sloveniji ide u poresku i socijalnu blagajnu. Naime, oni koji u Sloveniji zarade oko 70.000 evra godišnje su oporezovani 54,9 odstotnim porezom, dok oni koji zarade oko 200.000 evra godišnje pla?aju 60,4 odstotni porez, tako da je i u toj poreskoj kategoriji Slovenija na prvom mestu.Weiterlesen...