Slovena?ka vlada je odobrila zabranu izdavanja dozvola za rad predstavnika preduze?a sa Kosova i drasti?no smanjila kvotu dozvola za rad državljanima Kosova.

Zbog porasta nezaposlenosti u Sloveniji, ali i upozorenja o zloupotrebama njenih zakona o zapošljavanju, koje Slovenija dobija od drugih država ?lanica EU, slovena?ka vlada je odlu?ila da odobri zabranu izdavanja novih dozvola za rad predstavnicima mikro i malih preduze?a sa Kosova.Weiterlesen...