Sudija Haškog tribunala Ijan Bonomi ocenio je da je slu?aj bivšeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadži?a, optuženog za genocid, spreman za su?enje.

Bonomijeva preporuka predsedniku tribunala Patriku Robinsonu ?e biti važna za odre?ivanje datuma po?etka procesa. Od tužilaca je Bonomi danas zatražio da smanje broj svedoka i dokumenata koje žele da uvrste u dokazni materijal. Bonomi je prepopru?io Karadži?u da pripremi odbranu i da ne ra?una na mogu?nost da optužnica bude odba?ena.Weiterlesen...