U slu?aju Draka Šari?a radi se više o pokušaju "lova na Crnu Goru", a manje o nastojanju da se on stvarno na?e, izjavio je Svetozar Marovi?.

Potpredsednik crnogorske vlade rekao je se ?ini sve "da niko u Crnoj Gori, što se ti?e kriminala, ne može biti zašti?en" i dodao da je Crna Gora spremna da u delu svoje odgovornosti reši i "slu?aj Šari?". On smatra i da "ne može biti ve?a krivica Crne Gore ako je Darko Šari? tražio njeno državljanstvo, a manja krivica Srbije, ?iji je on državljanin".Weiterlesen...