Na osnovu podataka za drugo tromese?je ove godine, Kina je po ekonomskoj snazi premašila Japan i postala druga svetska privredna sila, posle SAD.

Dugo najavljivan uspon Kine na mesto druge svetske ekonomije utica?e na promenu globalne ravnoteže u mnogim oblastima.Weiterlesen...