Organizacija za zaštitu potroša?a traži smenu pomo?nice ministra trgovine Ljiljane Stankovi?, kao i poništavanje konkursa za unapre?enje zaštite potroša?a.

"Ne postoji evidencija nijednog poziva. Vi ne možete kao potroša? da dokažete validnost da ste pozvali taj kontakt centar i žalili se na nešto", kaže Goran Papovi?, iz Nacionalne organizacije za zaštitu potroša?a.Weiterlesen...