Uprava za izvršenje sankcija navodi da su se tokom"Farme", na kajronu na kome se objavljuju SMS poruke, pojavile poruke rodbine upu?ene pritvorenicima.

Uprava navodi da se pojavljuju i poruke koje pritvorenici šalju prijateljima i poznanicima. Uprava je zbog toga izdala naredbu da se u svim zatvorima poja?aju mere kontrole nedozvoljenog posedovanja mobilnih telefona pritvorenika, a televiziji "Pink" je skrenula pažnju da ne emituje poruke pošto na taj na?in ometa krivi?ne postupke koji ?e biti, ili su ve? u toku.Weiterlesen...