Gr?ka snažno podržava evropsku perspektivu Srbije, rekao je zamenik gr?ke ministarke spoljnih poslova Miltiadis Varviciotis.

Varviciotis je rekao posle sastanka s predsednikom Izvršnog ve?a Vojvodine Bojanom Pajti?em u Atini, da su gr?ki investitori i dalje veoma zainteresovani za ulaganja u Srbiju, kao i da se ekonomska saradnja dve zemlje nastavlja, uprkos svetskoj krizi. Dvojica zvani?nika naglasili su da su politi?ki i ekonomski bilateralni odnosi Srbije i Gr?ke na veoma visokom nivou.Weiterlesen...