U svim javnim komunalnim preduze?ima u Beogradu su ukinita dežurstva i ekipe ?e biti angažovane na ?iš?enju snega dok padavine ne prestanu.

Zbog velikih padavina koje od ju?e ne prestaju, sa beogradskih ulica, trotoara, parkova, mostova i drugih kriti?nih zona u gradu i no?as ?e biti angažovane ekipe svih javnih komunalnih preduze?a. Više nema dežurstava, ve? sve raspoložive ekipe rade i bi?e na terenu dok sneg ne prestane da pada.Weiterlesen...