Sr?an Stojiljkovi?, snimatelj koji je se nalazio na brodu koji su napali izraelski komandosi, za B92 kaže da je posada imala najava da ?e biti intervencija.

Stojiljkovi? kaže da je deo posade bio pripremljen za napad izraelskih komandosa i da su organizovano pružali otpor. Sr?an Stojiljkovi? je bio u funkciji snimatelja, a sav materijal, uklju?uju?i kameru i laptop, mu je oduzet.Weiterlesen...