Srpska napredna stranka je najavila da ?e Vladimir Cvijan, koji je odnedavno ?lan te stranke, "sve što zna i ima predati nadležnim državnim organima".

"Koliko su ta?ni navodi Cvijana potvr?uju i politi?ke izjave portparola Republi?kog javnog tužilaštva Toma Zori?a, koji njegove re?i unapred kvalifikuje kao paušalne ocene i politi?ke kvalifikacije", navodi se u saopštenju.Weiterlesen...