Sokobanja godišnje gubi više od sedam miliona dinara, zbog toga što korisnici lekovite vode ne pla?aju naknadu za njeno koriš?enje.

Pravo koriš?enja lekovitih voda u Srbiji regulisano je zakonom o banjama. Na osnovu tog zakona svi koji koriste lekovite vode dužni su da lokalnoj samoupravi na ?ijoj se teritoriji nalazi banja pla?aju odre?enu naknadu. Me?utim u Sokobanji, tvrde u lokalnoj samoupravi, to nije slu?aj, pa zbog toga opština godišnje gubi više od sedam miliona dinara.Weiterlesen...