RTS duguje 300 miliona dinara za autorska prava, tvrde u Sokoju. U Javnom servisu kažu da je Sokoj jednostrano raskinuo ugovor i traže novu formulu naplate.

U Sokoju, organizaciji muzi?kih autora i kompozitora Srbije, procenjuju da im Javni Servis Srbije duguje oko 300 miliona dinara za prethodne tri godine koliko nije platio nadoknadu za koriš?enje autorskih prava tj emitovanje razli?itih muzi?kih dela.Weiterlesen...