Devoj?ica kod koje je potvr?en virus novog gripa smeštena je na Infektivno odeljenje somborske bolnice, prima terapiju antiviralnih lekova i ose?a se dobro.

U Srbiji je ju?e registrovan i drugi slu?aj novog gripa tipa A (H1N1), kod ?etvorogodišnje devoj?ice iz Sombora. Kod majke devoj?ice, i još 13 osoba koje su u me?uvremenu bile u kontaktu sa devoj?icom, nema znakova infekcije, ali su oni pod nadzorom epidemiloške službe.Weiterlesen...