Policiska uprava podnela je krivi?nu prijavu protiv Budimira I, direktora deoni?arskog društva "Karema Milosavljevi?“ zbog zloupotrebe službenog položaja.

U saopštenju se navodi da je osumnji?eni krajem 2006.godine sa?inio neistinitu dokumentaciju o kupovini osnovnih sredstava od zaposlenih u preduze?u "Karema Milosavljevi?" i preduze?a "Stamen Do" Odžaci i samostalne zanatske radnje "Mesar" Ba?ki Grada?ac, koji su priložili fondu za razvoj AP Vojvodine prilikom podnošenja zahteva za kredit.Weiterlesen...