A za one koji postanu ovisni o pokeru ili nekoj drugoj kockarskoj igri, postoje SOS telefonske linije.

Zbog velikog broja onih koji su potražili pomo?, rad ove službe produžen je do Nove godine. Broj je 0800 110 011, a osobe sa kockarskim problemom se mogu obrati na njega od 16h do 22h.Weiterlesen...