Novi guverner Narodne banke Srbije (NBS) Dejan Šoški? je preuzeo dužnost od dosadašnjeg guvernera Radovana Jelaši?a.

Šoški? je rekao da ?e NBS nastaviti saradnju sa državnim intitucijama u realizaciji onog što je zacrtano kao najve?i izazov, a to je "promena privredne strukture zemlje, okretanja izvozu, ja?anje šte?e i investicija".Weiterlesen...