Injigo Palasio de Espanja, ambasador Španije u Beogradu, najavljuje snažnu podršku zvani?nog Madrida kandidaturi Srbije za ?lanstvo u Evropskoj uniji.

Španija, kao država koja je 1. januara preuzela šestomese?no predsedavanje EU, smatra da bi o kandidaturi Srbije za ?lanstvo u Uniji trebalo raspravljati što pre. “Nadamo se da ?emo, zajedno s drugim ?lanicama EU, uspeti da damo pozitivnu ocenu srpskog zahteva kako bi se osiguralo da se što pre dobije mišljenje Evropske komisije”, kaže za "Danas" ambasador Espanja.Weiterlesen...