Sva ministarstva dobila su nalog da u najkra?em roku dostave generalnom sekretarijatu Vlade Srbije koliko imaju viška zaposlenih, pišu “Novosti“.

Na osnovu tih podataka Vlada ?e sa?initi detaljan plan o smanjenju celokupnog državnog aparata za 8.000 ljudi u narednih devet meseci, što je predvi?eno novim planom ekonomskih mera države.Weiterlesen...