Vuk Draškovi?, osniva? i predsednik SPO-a, ne?e se kandidovati za lidera stranke na slede?em izbornom saboru SPO-a, saznaju Novosti. Draškovi? bez komentara.

Draškovi? je, prema informacijama tog lista, spreman da ustupi mesto nekom od mla?ih saboraca, a unutar stranke se ve? spekuliše da najviše šanse da postane naslednik za sada ima potpredsednik SPO-a i ministar za dijasporu Sr?an Sre?kovi?.Weiterlesen...