SPO ?e obnoviti zahtev za donošenje Zakona o otvaranju tajnih dosijea izjavio je direktor SPO Aleksandar Jugovi?.

"SPO ?e tražiti da se u redovnom jesenjem zasedanju Skupštine Srbije na?e i predlog Zakona o otvaranju tajnih dosijea. Zbog toga ?emo ovaj naš predlog Zakona predati i Ministarstvu pravde kako bi se došlo do najboljeg rešenja", rekao je Jugovi?.Weiterlesen...