U Belom dvoru otvorena je izložba "Ulrih fon Hasel: Spoljnom politikom protiv Hitlera".

Izložbu, ?iji su autori Ulrih Šli i Štefani Salcman, otvorili su princ Aleksandar i princeza Katarina, kao i nema?ki ambasador u Srbiji Volfram Jozef Mas.Izložba je otvorena na 60-tu godišnjicu usvajanja Ustava Savezne Republike Nema?ke.Ulrih fon Hasel jedan je od vode?ih li?nosti nema?ke opozicije protiv Hitlerovog režima.Weiterlesen...