Vojvo?anska zelena inicijativa napravila Spomenik ljudskom nemaru u obliku peš?anog sata. Do pola ispunjen sme?em, nalazi se na Iriškom vencu na Fruškoj gori.

Stari televizor, vrata od automobila i drugo sme?e koje se nalazi u ovom spomeniku sakupljeno je za manje od pola sata. Ljudi koji su postavili spomenik kažu da im je trebalo više vremena da sme?e prenesu do spomenika nego da ga prona?u.Weiterlesen...