Potpisan je sporazum o izgradnji nove fabrike automobilskih delova u Kragujevcu koja ?e zaposliti oko 400 ljudi.

Ugovor je potpisan u okviru Prve me?unarodne investicione konferencije u autoindustriji Srbije, a njime je predvi?eno postavljanje i da se u okviru postoje?e fabrike "Pas" postave proizovodne linije za plasti?ne delove.Weiterlesen...