Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Slovenije Ivica Da?i? i Katarina Kresal potpisali su danas u Ljubljani protokol o readmisiji.

Da?i? je izjavio da Slovenija i ministarstvo policije te države podržavaju ukidanje viza za gra?ane Srbije, kao i njen put ka evropskim integracijama. "Smatramo da ?e takav stav Slovenije biti zna?ajan u donošenju kona?ne odluke Evropske komisije o ukidanju viza za gra?ane Srbije do kraja godine", ocenio je Da?i?.Weiterlesen...